top of page

Individuele coachingspakketten

coachingpakketten

Met dit pakket van vijf + één sessies gaan we samen op zoek naar het thema dat jou het meest wankel maakt (sessie 1) en diepen we dit verder uit (sessie 2 en 3), waarna we gaan oefenen (sessie 4 en 5) zodat je op de werkvloer standvastiger wordt in je eigen en gedeeld leiderschap.

In een terugkomsessie blikken we terug en verdiepen of verfijnen we wat je hebt toegepast.

Met dit pakket van vijf + één sessies onderzoeken we de zwaarte in jouw leiderschap (sessie 1) en gaan we op zoek naar lichtheid (sessie 2 en 3), waarna we gaan oefenen (sessie 4 en 5) zodat je op de werkvloer jezelf en je medewerkers met minder moeite kan leiden.

In een terugkomsessie blikken we terug en verdiepen of verfijnen we wat je hebt toegepast.

Met dit pakket van vijf + één sessies onderzoeken we vanuit welke waarden jij leeft en wil werken (sessie 1) en zoeken we uit hoe we deze waarden kunnen belichamen (sessie 2 en 3), waarna we gaan oefenen (sessie 4 en 5) zodat jij op de werkvloer jezelf, je team of je onderneming meer waardegericht kan leiden.

 

In een terugkomsessie blikken we terug en verdiepen of verfijnen we wat je hebt toegepast.

Met dit pakket van vijf + één sessies onderzoeken we welke maat van leiderschap jij neigt op te nemen (sessie 1) en zoeken we uit hoe jij de juiste balans kan vinden tussen verantwoordelijkheid nemen en geven (sessie 2 en 3), waarna we gaan oefenen (sessie 4 en 5) zodat jij op de werkvloer gepaste verantwoordelijkheid kan nemen en geven.  

In een terugkomsessie blikken we terug en verdiepen of verfijnen we wat je hebt toegepast.

Sessies duren 1 à 1,5 uur. Voor mij is het belangrijk dat iedereen van deze pakketten gebruik kan maken, neem contact op voor meer informatie over mijn prijzenbeleid.

Neem contact op voor meer informatie.

* Vooraleer we samen in zee gaan, hebben we een (digitaal) kennismakingsgesprek (30 min, gratis)

Standvastig in je leiderschap

Moeiteloosheid in je leiderschap

Waardegericht leiden

Leiden met de juiste maat

Coachingspakketten voor ondernemingen

Ben je op zoek naar ondersteuning voor jouw (toekomstige) leidinggevenden of medewerkers rond eigen en gedeeld leiderschap, dan bieden mijn coachingspakketten individuele coaching voor ondernemingen een antwoord. 

Daarnaast werk ik ook groepstrajecten op maat uit voor teams, raden van bestuur, netwerkstuurgroepen en andere groepen die samen moeten werken om gezamenlijk resultaat te boeken. Immers, eigen en gedeeld leiderschap zijn sleutelfactoren om samenwerking tot een succes te maken.

 

Neem contact op voor meer informatie.

Grieke-020.jpg

Ontdek de
verschillende pakketten.
Kies er de best
passende uit.

Trainingen

Trainingen

In deze tweedaagse (open en incompany) leer je hoe het leiden van jezelf helpend is om in jouw onderneming of team gepast leiderschap te nemen, volgens jouw rol. De training staat open voor leidinggevenden en toekomstige leidinggevenden.

We werken samen rond:

 • Mezelf leiden, van waaruit en waartoe?
  (missie en visie)

 • Mijn plek in dit team of in deze onderneming: welke krijg ik, welke neem ik?
  (cultuur en rollen)

 • Mijn overtuigingen: welke wil ik houden, welke wil ik lossen?
  (waarden)

 • De donkere kant van mijn leiderschap: wat is hij me waard?
  (valkuilen)

 • Ik en de ander: geven en nemen
  (interactie)

 • De resultaten van mijn team of onderneming: hoe stuur ik daarop aan?
  (doelgericht leiderschap)

 • Gesprekken met medewerkers: hoe doe ik het, hoe doen zij het?
  (feedback)

 

We vertrekken vanuit concrete realiteiten en bieden handvatten en tools om het geleerde om te zetten in de praktijk.

Leiden met de juiste maat

Beleidsvorming

In deze tweedaagse (open en incompany) leer je hoe je van een vaag idee, een vaststelling of een droom komt tot heldere beleidskeuzes en doelstellingen voor jouw team of onderneming (strategisch denken). De training staat open voor beleidswerkers, directies en kaderleden, leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers.

We werken rond:

 • De wereld en jouw onderneming: hoe verhouden zij zich tot elkaar?
  (omgevingsanalyse en stakeholders)

 • Wat heb je hier te doen?
  (impact en resultaten)

 • Hoe ga je dat vorm geven?
  (beleidsdoelstellingen)

 • Wat heb je daarvoor nodig?
  (randvoorwaarden en middelen)

 • Hoe breng je dit naar buiten?
  (je boodschap)

 

We brengen de theorie en de praktijk met elkaar in verbinding zodat je met deze opleiding al eerste stappen kan zetten in de richting van beleidsplanning voor jouw onderneming of team.

Neem contact op voor meer informatie.

Boek coaching of training

WERKEN MET SACROCHE

Mijn pakketten

Sacroche voorziet in individuele coaching, in coachingspakketten voor (netwerken van) ondernemingen, in kortdurende coachingstrajecten rond vier thema’s (standvastigheid, moeiteloosheid, waardegerichtheid en de juiste maat van leiderschap) en in eerder langdurige trajecten in de vrije coaching. 

 

Daarnaast zijn er de open en incompany trainingen rond eigen en gedeelde verantwoordelijkheid en rond beleidsvorming, een specifiek onderdeel van goed leiderschap (zonder beleid maken is het leiden van een organisatie(netwerk) niet mogelijk). 

Mijn voorkeur gaat uit naar fysieke ontmoeting en samenzijn, omdat ik, behalve mij verbinden met een thema, heel graag met mensen verbind, en dat werkt bij mij beter als we elkaar fysiek zien.


Uiteraard is het mogelijk om zowel coaching als training digitaal te boeken als de context dit vraagt. 

Coaching

Waar vaak gekozen wordt voor ofwel een eerder probleemgerichte als wel een oplossingsgerichte benadering, vertrek ik vanuit een themagecentreerde benadering door met de TGI-methode (themagecentreerde interactie) te werken. Deze “derde weg” doet recht  aan de ambivalentie en paradoxen van het mens zijn en kijkt met nuance en scherpte naar de worstelingen en diverse drijfveren van menselijke beslissingen en acties. Weten en niet weten wat we willen. Strengheid en mildheid. Vrijheid en duidelijkheid. De kracht van kwetsbaarheid … Ik zoek samen met jou naar wat jou raakt, drijft, remt, … in je leiderschap, vanuit jezelf of vanuit je omgeving. Samen zoeken we wat jij nodig hebt om gepast verantwoordelijkheid te nemen in je leiderschap.

Daarnaast coach ik ook teams en netwerken om meer doelgericht en betrokken samen te werken. Samen verkennen we hoe de groep zichzelf graag ziet in de toekomst en hoe de groep dit kan realiseren, waarbij een cultuur ontstaat waarin minder individueel gedacht en gewerkt wordt en meer samen en als team.

Coaching
bottom of page